Genre


Jeg oplever tit, at nogle siger, at deres fortrukne genre er romanen. Det kan næsten få mine tæer til at krølle sig sammen af mishag. Romanen er ikke en genre, det er en form, en måde at skrive på. Du bager jo heller ikke en form i kagen, du bager kagen i formen.

Det er grunden til denne fane på min hjemmeside, at være med til at udrydde forvirringen omkring form (måde at skrive på) og genre.

Fiktion

Fiktionen rummer skønlitteraturen.

Under skønlitteraturen finder vi;

- Lyrik/Digte

Lyrikken er oftest kendt under navnet digte. Et digt består af strofer eller vers, som fortæller historien. Eks. er sange faktisk digte, som bliver sunget, ligesom de gamle skjalde gjorde i vores fortid.

- Dramatik/Skuespil

Et skuespil er inddelt i scener, som bagefter inddeles i akter. Det skrives til teaterstykker, film og tv serier. Hvis dramatikken bruges i en bog, så kaldes det et læsedrama.

Romanen er en længere tekst, som udgives enten i form af en hel samlet historie. Den kan dog også udgives som en føljeton. Det ses ofte i dameblade, hvor en historie strækker sig henover en 4-5 numre af bladet.

En roman er inddelt i kapitler, som er indelt i afsnit.

Novellen er en kortere tekst. Hvor kort eller hvor lang en novelle kan være, er et ivrigt debatteret emne på skriveforums og der er ofte stor uenighed, så den diskussion vil jeg ikke tage her.

En samling af noveller kaldes en antologi. Det er dog mest fra forfattere og andre litterære personer, at du vil høre dette ord. I daglig tale hedder det en novellesamling.

En novelle er inddelt i afsnit.

Der er også stor debat om der kan være kapitler i en novelle. Det mener jeg selv personligt, at der godt kan, men dette er ikke den mest udbredte holdning. Ofte markeres et skift med mellemrum og indryk i teksten.

Non-Fiktion

Non-fiktionen rummer sagprosa.

Under sagprosa findes der;

Avisen – Som rummer debatter og journalistik i form af artikler.

Reklamer – underbygget tekst, som omhandler argumenter for, hvorfor du skal købe lige netop den parfume.

Singel - som er en ny genre. Det bliver beskrevet som en journalistisk fortælling. Den er kortere end en novelle, længere end en artikel og kan læses sammenhængende fra start til slut. Målet fra genren er at skabe en mulighed for at journalister kan skrive en veldokumenteret artikel/kronik. Jeg har nu også en fornemmelse af, at denne genre kan bruges af forfattere, som tager et syn på verden, en slags filosoferen.

Genre

Den lyriske genre;

- Salme.

- Sang.

- Viser.

- Digte, her vil man typisk definere digtningen, som eks. lejlighedsdigt, kærlighedsdigt osv.

- Haiku.

Den dramatiske genre;

- Tragedie.

- Komedie.

- Parodi.

- Revy.

Den fantastiske genre;

- Fantasy

- Magisk realisme.

- Gotisk litteratur.

- Horror.

- Science fiction, også kaldet sci fi.

- Folkeminder (de gamle skjaldesange og sagn). 

- Sagaer.

- Eventyr.

De øvrige genrer;

- Social realisme.

- Krimi.

- Gysere.

- Anekdoter.

- Gåder.

- Vittigheder.

- Romantik.

- Dark Eroctica; en genre, hvor død og sex er to tæt forbundne emner. Hvis man ikke kan fjerne hverken sex eller døden uden at ødelægge plottet, så har man gjort det rigtigt i denne genre.

Målgruppe

Det næste som er en god ide at tænke over, er ens målgruppe. Jeg har hørt mange sige, at jeg er ved at skrive en ungdomsroman. Ofte viser dette sig at være en fantasy roman til unge, typisk de 10-15 årige.

Men det kunne jo lige så godt være en ungdomsroman, som omhandlede det hårde liv i en ghetto. Hvilket vil sige at den rigtige betegnelse nok mere er en social realistisk ungdomsroman, rettet mod de 10-15 årige.

Målgruppe inddelt i niveau;

- Børnebøger.

- Ungdombog.

- Voksenlitteratur.

Målgruppe Inddelt i alder;

0-5 år. (Børnebøger)

5-8 år. (Børnebøger)

8-10 år. (Børnebøger og Ungdomsbøger)

10-15 år. (Ungdomsbøger)

15-20 år. (Ungdomsbøger og voksenbøger)

20- mange år. (Voksenbøger)

Inddelingen er frit efter eget hovedet og erfaring, samt søgning på google efter målgrupper. Der er altid undtagelser, og nogle vil måske ikke være enig i min inddeling, men det her er sådan, som jeg ser det.

Der er ved at snige sig en ny målgruppe ind, som endnu ikke har fået et dansk navn. Den er kendt som YA, hvilket står for young adoult. Det kendetegner den gruppe læsere, som eks. læser Harry Potter, Hunger Games, Gravflap Flink, men er udover den alder, som hovedpersonen har. Normalt siger man, at ens målgruppe er to år frem eller tilbage for den hovedperson, som man har valgt. Men YA læserne læser eks. fantasy, hvor hovedpersonen er yngre end dem selv, ofte noget yngre. Der er dog ved at ske noget for denne gruppe læsere. Der er eks. kommet serien TrueBlod, som må betegnes som YA, hvor hovedpersonen er sidst i tyverne. Altså en ældre hovedperson end man tradiotinalt ser i fantasy.

Vær præcis i din genreangivelse!

Hvis du fortæller mig, at du skriver på en roman, så siger du i virkeligheden blot, at du er ved at skrive på en formentligt ret lang historie. Det giver mig ikke meget at gå efter.

Derfor ville det være rart, hvis det skrivende folk blev mere bevidste om, at genre og form hænger sammen, samt kendte forskellen på de to ting. Det skal dog siges, at under min søgning på nettet stødte jeg på, at ungdomsromanen blev oplistet som en genre!

Tænk eksempelvis på formen og kagen. Hvis du fortæller mig, at du skriver på en roman, så svarer det til at fortælle mig, at du vil bage kagen i en springform. Du nævner bare ikke, hvilken slags kage. der er tale om.

Husk derfor altid at nævne både form og genre, når det drejer sig om din skrivning.

Haiku digtning

Klassiske haiku er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles på tre linjer med 5-7-5 stavelser. Der er ingen regler om rim eller rytme. Det er små naturdigte. De handler om noget, man oplever med sine sanser.

http://www.sys-matthiesen.dk/cm150/

Jeg har citeret definitionen på haiku-digtning fra overnævnte hjemmeside. Vil du vide mere om Haiku-digtning, så kan den hjemmeside varmt anbefales.