Lektørudtalelser


Jeg har hørt meget om lektørudtalelser, og det meste har været af negativ karakter. Jeg kunne godt finde og læse diverse lektørudtalelser, nogle virkede meget fornuftige, mens andre tydeligvis havde lagt for meget over på, hvad de selv følte for den omtalte bog.

Jeg besluttede mig for at finde ud af mere omkring lektørudtalelserne, inden jeg blev for farvet af andres holdninger til dem. En mail til det lokale hovedbibliotke medførte, at der var en lektør, som meget gerne ville tale med mig. Hele interviewet blev optaget på diktafon, og inden vores møde havde jeg sendt en række spørgsmål til lektøren. Det blev en virkelig interessant samtale, som jeg nu skal til at renskrive, og når interviewet ligger klar, så kommer det til at ligge herinde og kan forhåbentligt bringe lidt mere klarhed over, hvad der sker på den anden side af hegnet.

De spørgsmål, som interviewet er bygget på

Hvordan bliver man lektør?

Hvilken uddannelse kræver det, og hvor ofte efteruddannes man?

Kan der vælges speciale, eks. børne/ungdomsbøger/fantasy?

Hvordan udvælges de bøger, der skal anmeldes?

Hvordan fastslås målgruppen?

Spiller forlagenes vurdering en rolle, når man tænker genre og aldersgruppe?

Hvilke kriterier baseres en lektørudtalelse på?

Hvor meget betyder den personlige vurdering af bogen?

Hvor lang tid bruges der cirka på en lektørudtalelse?

Og er det alle bøger, som læses fra start til slut?

Når du har læst bogen og skrevet din udtalelse, hvad sker der så?

Hvor sendes den hen?

Er der andre, som skal godkende den?

Er der nogen regler for, hvordan forfatteren må bruge lektørudtalelsen?

Hvordan fungere det, hvis der kommer en klage over den bog, som man netop har skrevet en lektør-udtalelse til? Hvem behandler denne klage?

Der har lydt rygter om i skrivekredse, at I har nok at se til og en del bøger at anmelde. Er der noget hold i disse rygter?

Hvem bestemmer, hvilke bøger der købes hjem? Her tænkes både på de fysiske bøger og E-reolen.

Er du medbestemmende som lektør, eller laver du blot udtalelserne, som andre så tager stilling til og bestiller bøger hjem efter?

I forfatterkredse hersker der sådan lidt en frygt for lektører og (især) deres udtalelser. Forfatterne sidder i spænding/angst og venter på bedømmelsen. Er du som lektør klar over dette?

Hvad er det værste ved at være lektør?

Hvad er det mest interessante/spændende ved at være lektør?

DBCs Lektørudvalg

Dansk Biblioteks Center

På nedenstående link kan du læse om Lektør-udvalget.

Hvilke retningslinier der gælder for en lektørudtalelse.

Klagemuligheder og meget mere.

http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/nationalbibliografi-og-bibliotekskatalogisering/materialer/dbcs-lektorudvalg

Fakta Boks

  • Der er p.t. 95 lektører.
  • Lektørerne er bibliotekarer og skal være ansat på et folke- eller skolebibliotek.
  • Lektørerne har ikke noget med eReolen at gøre.

Oplyst af Hanne Ekstöm d. 5 sep 2012

Redaktør og teamleder på DBC